Tin tức _

Cách kết hợp hàm IF với hàm AND

Cập nhật: 09:06 | 04/12/2018

Hàm IF, AND R đều là những hàm cơ bản trong Excel nhưng để kết hợp hàm IF với hàm AND  trong Excel thì đòi hỏi người dùng phải nắm vững được các kiến thức cơ bản cũng như thực hành thật nhiều về 2 hàm này.

Hàm IF Là Gì ?

Hàm IF là một hàm điều kiện trong Excel có chức năng kiểm tả một giá trị nào đó nếu nó thỏa mãn hay không thỏa mãn điều kiện trong hàm sẽ được trả về giá trị True hoặc False.

Hàm AND Là Gì ?

Hàm AND trong excel là hàm sẽ trả về kết quả là TRUE nếu tất cả các đối số của hàm định trị là TRUE và trả về kết quả là FALSE nếu có ít nhất một đối số của hàm định trị là FALSE.

KẾT HỢP HÀM IF VÀ AND

Như hình trên chúng ta sẽ có danh sách các nhân viên gương mẫu trong một công ty được xếp loại từ 0 đến 10 với 10 là giỏi nhất. Hãy đánh giá số tiền họ nhận được biết rằng nếu là Nam >= 8 điểm được thưởng 500.000 còn Nữ >= 8 điểm được thưởng 600.000 đồng.

Bước 1: Ở đây chúng ta sử dụng hàm IF và AND để truy ra với IF là điều kiện yêu cầu >= 8 điểm còn hàm AND ở đây sẽ truy ra đâu là Nữ >= 8 điểm sẽ được 600.000 còn Nam là 500.000 đồng.

- Trước tiên hãy nhập công thức: =IF(AND(E5>=8,D5="Nữ"),"600.000","500.000").

* Với E5 là vị trí cột điểm số đầu tiên.

* D5 là cột giới tính sử dụng để xác định sau khi thỏa mãn IF.

Bước 2: Sau đó nhấn Enter bạn sẽ thấy được kết quả đầu tiên có giới tính Nam và điểm là 8 nên được nhận thưởng 500.000 thỏa mãn theo đề bài.

Bước 3: Áp dụng với các giá trị còn lại chúng ta sẽ có 3 kết quả Nam nhận 500.000 đồng và 2 kết quả Nữ nhận 600.000 đồng.

http://thuthuat.taimienphi.vn/cach-ket-hop-ham-if-voi-ham-and-va-ham-or-trong-excel-33121n.aspx

thuthuat.taimienphi.vn