Tin tức _

Cách chèn link vào văn bản trong MS Word dễ dàng

Cập nhật: 08:37 | 28/11/2018

Làm thế nào để chèn link vào văn bản trong MS Word?

1. Cách chèn link liên kết đến website:

– Đầu tiên bạn chọn từ/hình ảnh cần chèn link liên kết, sau đó trên thanh công cụ soạn thảo bạn thực hiện lần lược thao tác: Insert => Link => Hyperlink.

cach chen link vao van ban trong ms word de dang

– Khi mở Insert Hyperlink, bạn thao tác chọn Existing File or Web Page => Curent Folder.

cach chen link vao van ban trong ms word de dang

– Sau đó bạn cài đặt thiết lập các nội dung sau:

+ Text to display: Nội dung hiển thị liên kết

+ Current Folder: Thư mục hiện tại.

+ Browsed Pages: Các trang file được mở gần nhất.

+ Recent Files: Các file hiện tại.

+ Screen Tip: Nội dung của screen tip sẽ được hiển thị khi bạn di chuột vào link liên kết.

+ Address: Tên địa chỉ đường dẫn.

– Sau khi đã thiết lập xong bạn nhấn OK để hoàn tất.

2. Cách tạo liên kết đến file:

– Bạn thực hiện thao tác lần lược như cách chèn link đến website, nhưng khi mở Insert Hyperlink bạn chọn Place in this Document.

cach chen link vao van ban trong ms word de dang

– Thiết lập nội dung Place in this Document gồm:

+ Top of the Document: đặt vị trí liên kết lên đầu file.

+ Headings: đặt vị trí liên kết đến heading có trong file.

+ Bookmarks: đặt vị trí liên kết đến dòng văn bản đã được đánh dấu.

– Sau đó bạn chọn OK để hoàn tất.

3. Cách tạo liên kết đến một file mới được tạo.

– Bạn thực hiện thao tác lần lược như cách chèn link đến website, nhưng khi mở Insert Hyperlink bạn chọn Create New Document.

cach chen link vao van ban trong ms word de dang

– Sau đó thiết lập các nội dung:

+ Text to display: Nội dung hiển thị liên kết

+ Name of new document: Đặt tên cho file mới.

+ Change: Thay đổi vị trí file liên kết đã có.

– Nhấn OK để hoàn tất cài đặt.

4. Cách Tạo liên kết đến địa chỉ mail:

– Bạn thực hiện thao tác lần lược như cách chèn link đến website, nhưng khi mở Insert Hyperlink bạn chọn E-mail Address.

cach chen link vao van ban trong ms word de dang

– Khi mở cửa sổ E-mail Adress bạn thiết lập:

+ E-mail Address: Địa chỉ email cần đến

+ Subject: Tên tiêu đề

+ Recently used e-mail address: Hiển thị những email đã được sử dụng gần thời điểm này nhất.

– Sau khi thiết lập xong bạn nhấn OK để hoàn tất.

https://4gvinaphone.com.vn/cach-chen-link-vao-van-ban-trong-ms-word.html